please wait, site is loading

TAXEREN

Wilt u de waarde weten van een schilderij dat u bijvoorbeeld door een erfenis in bezit heeft verkregen?

Wendt u zich dan tot Henk Teunissen via 024 – 32 32 129 dan wel 06 – 28 42 28 11.

 

Aan een taxatie zijn geen kosten verbonden.

Wel vragen wij u om een kleine bijdrage voor een project van de maker van onze website, Lucian Mustata, die in Boekarest (Roemenië) een school voor ouders (Scoala pentru parinti) heeft opgericht, waar ouders gratis cursussen kunnen volgen teneinde hun kinderen een liefdevolle en veilige opvoeding te kunnen geven. Lucian, zelf opgegroeid in een kindertehuis, weet uit eigen ervaring hoe belangrijk dat is.

Voor meer informatie verwijs ik u naar bijgaande link. www.scoalapentruparinti.ro